Een gezonde ademhaling kan veel voor je doen

Een mens kan zo’n 2 maanden zonder eten en 3 dagen zonder water, maar de meeste mensen kunnen nog geen minuut zonder zuurstof. En hoewel we wel lange

Read More

Chronische hyperventilatie stoppen lukt met deze 3 stappen

Chronische hyperventilatie stoppen is niet gemakkelijk, maar meestal is er toch al snel verbetering te behalen. Wat daarvoor nodig is is voor iedereen verschillend, maar in grote lijnen

Read More