.st0{fill:#FFFFFF;}

Een ongehoorzaam kind gaat gehoorzamen als je zijn taal leert spreken 

 November 2, 2018

By  Inge Schuurmans

Een ongehoorzaam kind kan ervoor zorgen dat je met je handen in het haar zit en niet meer weet wat je kunt doen om je kind te laten luisteren. Het is een van de grootste uitdagingen voor je als ouder. Want waarom luistert hij niet? Waarom gaat hij altijd zijn eigen gang? En wat kun je doen om dat te veranderen?

Als eerste is het goed om je af te vragen hoe het is voor je kind. Een ongehoorzaam kind ziet de dingen die hij doet namelijk niet als ongehoorzaam, hij doet gewoon wat voor hem goed voelt. En hij zoekt daarmee naar manieren om ruimte te maken voor zijn behoeften.

Kinderen die dingen “verkeerd” doen, doen ze bovendien meestal vanuit een impuls. Vooral bij jonge kinderen werkt dat zo. Hun creatieve geest heeft de overhand over alles en die volgen ze. Dat doen ze niet bewust, zo zitten kinderen nu eenmaal in elkaar.

In hun hoofd creëren ze een fantasiewereld en in díe wereld leven ze. Spel en werkelijkheid lopen daarbij door elkaar. Dat betekent dat je kind als het ware in een heel andere wereld leeft dan de jouwe. En hoewel jij vanuit jouw perspectief de dingen die in jouw agenda staan het belangrijkst vindt, zo zou je kunnen zeggen dat je kind ook een eigen planning heeft voor in zijn fantasiewereld.

Laten we aan de hand van een voorbeeld kijken wat er kan gebeuren:

Als jij boodschappen wilt doen terwijl je kind (in zijn gedachten) nog met de boot naar Engeland moet varen omdat hij daar een belangrijke brief moet bezorgen, dan is het volkomen logisch dat het bezorgen van die brief voor hem belangrijker is dan jouw boodschappen. Want ook al heeft Engeland die brief in het echt niet nodig, de fantasiewereld van je kind is voor hem zijn echte wereld. En als je het zo bekijkt kun je ineens begrijpen dat hij zijn schoenen niet wil aandoen om met jou mee te gaan.

Want je kind vind juist dat jij degene bent die lastig gedrag vertoont.

Omdat je kind een groot deel van de dag in die fantasiewereld leeft, werkt het goed om zelf ook af en toe in die wereld te stappen en hem bij de jouwe te betrekken.

Zo kun je in dit voorbeeld voorstellen dat jullie op weg naar Engeland eerst nog langs de winkel varen om daar meteen ook iets lekkers te kopen voor onderweg. De reis is immers lang. Wanneer het je lukt om echt in het spel te stappen en mee te doen, dan kun je de verhaallijn op een speelse manier ombuigen zodat jullie beiden krijgen wat jullie willen.

Dat lijkt in eerste instantie misschien ingewikkeld, maar als je de smaak eenmaal te pakken hebt zul je zien hoeveel energie je op deze manier bespaart omdat de strijd die je meestal op zo’n moment ervaart nu volledig verdwijnt en je kind met plezier meegaat.

Er zit wel één voorwaarde aan deze manier om hem te laten slagen: het moet écht voelen voor je kind.

Inge Schuurmans


Jarenlang worstelde ik met mijn hoogsensitiviteit. Dat veranderde toen ik ontdekte dat je met die eigenschap kunt leren omgaan, zodat je er niet langer last van hebt.


Het is mijn wens dat alle hoogsensitieve mensen dit leren, zodat ze zich niet langer belemmerd voelen en ze hun gevoeligheid in hun voordeel kunnen gebruiken.


Daar help ik graag bij.


Inge Schuurmans

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

gratis test

Welk HSP-type
ben jij?

Er zijn 5 verschillende hsp typen.
Elk type reageert op zijn eigen manier op prikkels.
Hoe reageer jij?

>