.st0{fill:#FFFFFF;}

Een hooggevoelig kind en school: help je kind zich staande te houden 

 November 2, 2018

By  Inge Schuurmans

Een hooggevoelig kind en school, past dat wel bij elkaar?

Veel hooggevoeligen zullen weten dat het lastig is om je als hsp in een drukke omgeving te concentreren en om dan niet overprikkeld te raken. Toch gaan de meeste hooggevoelige kinderen naar school en zij moeten wel in zo’n omgeving kunnen functioneren.

Het is dan goed om je als ouder al voor de schoolkeuze rekening te houden met een aantal dingen. Zodat je weet dat de school die je kiest je kind kan bieden wat hij of zij nodig heeft.

Hoe merk je dat het (niet) goed gaat?

Wanneer een hooggevoelig kind op school overprikkeld raakt, dan kan het zijn dat het zich in de klas anders gaat gedraag, door bijvoorbeeld drukker te worden. Maar het kan ook dat je kind zich juist terug trekt en in zijn schulp kruipt.

Er zijn een paar dingen waaraan je kunt merken of je hooggevoelige kind op school overprikkeld raakt:

 1. Wanneer je kind vaak overprikkeld is, zal het zich niet meer kunnen concentreren op de les. De kans is dan groot dat je kind onder presteert, waardoor het lijkt of je kind op school veel minder kan dan in de rustigere thuisomgeving.
 2. Je kind gaat druk gedrag vertonen of trekt zich juist terug.
 3. Eenmaal thuis komt de overprikkeling eruit en wordt je kind boos of verdrietig om dingen die je niet als een echte reden daarvoor ziet.
 4. Je kind is onzeker en zit niet lekker in zijn vel.

Wanneer een hooggevoelig kind zich op school om welke reden dan ook niet lekker voelt, dan werkt dat thuis ook door. Het heeft een enorme impact op het hele leven. Als een hsp kind zich anders voelt omdat hij dat regelmatig te horen krijgt, of omdat er op een bepaalde manier op hem gereageerd wordt, dan heeft dat een grote invloed op hoe hij zich voelt en op wat hij over zichzelf denkt. En natuurlijk heeft hij daar dan last van.

Wat kun je doen als het niet goed gaat?

Praat er in elk geval van de leerkracht over. Wist je dat nog maar een heel klein deel van de leerkrachten weet dat hooggevoeligheid bestaat? De kans ik dus groot dat de leerkracht van je kind niet weet wat hoogsensitiviteit is en er al helemaal niet op in weet te spelen.

Door daarover een gesprek aan te gaan, kun je uitleggen wat het inhoudt en je kunt uitleggen wat je kind nodig heeft om goed te kunnen functioneren. Een aantal dingen zijn bijvoorbeeld:

 • De leraar ziet je kind voor wie hij is, en erkent de hooggevoeligheid en kan daar rekening mee houden
 • De leerkracht is rustig en kan een rustige maar vooral veilige sfeer in de klas scheppen
 • De leerkracht is authentiek, in de zin dat wat hij denkt en voelt en hoe hij zich gedraagt met elkaar overeenkomen
 • De leerkracht zorgt voor een afwisseling tussen zelf actief bezig zijn en lesstof opnemen en tussen concentratiegerichte activiteiten en fysieke beweging
 • Het kind heeft een plek in de klas waar het zich prettig voelt
 • Een hooggevoelig kind heeft de mogelijkheid nodig om zich terug te trekken als het daaraan behoefte heeft
 • Je kind krijgt leerstof aangeboden die aansluit bij zijn niveau (zowel te moeilijke lesstof als te weinig uitdaging kan tot overprikkeling leiden)
 • Veranderingen worden ruim van tevoren aangekondigd
 • Er is voldoende ruimte voor het uiten van de creativiteit en het werken met de fantasie, bijvoorbeeld door mooie verhalen en tekenopdrachten

Inge Schuurmans


Jarenlang worstelde ik met mijn hoogsensitiviteit. Dat veranderde toen ik ontdekte dat je met die eigenschap kunt leren omgaan, zodat je er niet langer last van hebt.


Het is mijn wens dat alle hoogsensitieve mensen dit leren, zodat ze zich niet langer belemmerd voelen en ze hun gevoeligheid in hun voordeel kunnen gebruiken.


Daar help ik graag bij.


Inge Schuurmans

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

gratis test

Welk HSP-type
ben jij?

Er zijn 5 verschillende hsp typen.
Elk type reageert op zijn eigen manier op prikkels.
Hoe reageer jij?

>