.st0{fill:#FFFFFF;}

Wat is twijfel en hoe kun je daar het beste mee omgaan? 

 June 7, 2021

By  Inge Schuurmans

Wat is twijfel?

Iedereen twijfelt weleens. Maar wat is twijfel eigenlijk? Wat gebeurt er als je twijfelt? Om dat helder te krijgen is het nodig om iets meer te weten over hoe je gedachten en emoties zich tot elkaar verhouden. Twijfel komt op wanneer je gevoelens en je gedachten verschillende dingen “zeggen”.

Er wordt vaak gezegd dat de gedachte eerst komt en dat emoties daar een logisch gevolg op zijn. Maar wanneer het altijd alleen zo zou werken, zou twijfelen lang niet zo gewoon zijn als het is. Er is dus meer aan de hand.

Waar komt twijfel vandaan?

Tijdens je leven maak je dingen mee die ervoor zorgen dat je een bepaalde levenshouding aanneemt. Dat begint al heel vroeg in je jeugd, als je nog een jonge baby bent. Zo kan iemand die geen liefde ontving als hij dat nodig had een diepe innerlijke overtuiging ontwikkelen dat hij geen liefde waard is. En iemand die een veilige basis miste tijdens het opgroeien kan de overtuiging ontwikkelen dat het leven onbetrouwbaar is. Deze overtuigingen vormen de grondslag voor je levenshouding, je zou het de fundering voor de rest van je leven kunnen noemen. Deze overtuigingen worden de oorzaak voor wat je denkt, voelt en doet.

Tegelijkertijd hebben we allemaal een innerlijk kompas. Dat laat ons weten of de emoties die door die overtuigingen opgeroepen worden ook echt kloppen met wat we zouden ervaren als we die overtuigingen niet hadden.

Dus wat is twijfel? Wanneer je twijfelt komen de gedachten die je hebt als gevolg van wat je leerde toen je opgroeide niet overeen met datgene wat je innerlijk kompas je wil vertellen. En omdat je gedachten op hun beurt gevoelens oproepen ontstaat er een chaotische wirwar van gedachten en gevoelens. De verwarring wordt daardoor groter en groter. Dat is wat je ervaart als je twijfelt.

Maak een einde aan de twijfel

Toch is er een eenvoudige manier om duidelijk te krijgen wat de juiste beslissing is. Wanneer je diep ontspant wordt je denken minder actief en dan kun je je aandacht verleggen naar de ontspanning. Wanneer je focust op die ontspanning en je dan opnieuw het vraagstuk voor ogen haalt waarover je twijfelt, kun je gaan luisteren naar wat je gevoel je vertelt over deze situatie. Dit dieperliggende gevoel is je leidraad voor wat bij jou past. Wanneer je je daarop kan afstemmen kan het voor altijd een einde maken aan de twijfel.

Twijfel komt vaker voor bij hoogsensitieve mensen

Als je hoogsensitief bent kan het je opvallen dat je vaker twijfelt dan de mensen om je heen. Dat komt omdat je gevoelige zenuwstelsel ervoor zorgt dat je heftiger reageert als je stress ervaart. Dat betekent niet persé dat je sneller boos wordt bijvoorbeeld, maar vooral dat je vanbinnen meer stress ervaart. Omdat je zenuwstelsel sterker reageert. En het is juist die stress die ervoor zorgt dat je het dieperliggende gevoel waar ik hierboven over schreef niet meer waar kunt nemen. Je raakt jezelf dan als het ware een beetje kwijt.

Beter leren omgaan met je sensitiviteit kan je helpen om minder te twijfelen en zekerder te zijn over je keuzes.

Wil je meer leren over je gevoeligheid en over de werking van je zenuwstelsel, zodat je dit kunt leren?

Klik dan op de link hieronder om het gratis e-book aan te vragen.

hsp

Inge Schuurmans


Jarenlang worstelde ik met mijn hoogsensitiviteit. Dat veranderde toen ik ontdekte dat je met die eigenschap kunt leren omgaan, zodat je er niet langer last van hebt.


Het is mijn wens dat alle hoogsensitieve mensen dit leren, zodat ze zich niet langer belemmerd voelen en ze hun gevoeligheid in hun voordeel kunnen gebruiken.


Daar help ik graag bij.


Inge Schuurmans

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

gratis test

Welk HSP-type
ben jij?

Er zijn 5 verschillende hsp typen.
Elk type reageert op zijn eigen manier op prikkels.
Hoe reageer jij?

>