.st0{fill:#FFFFFF;}

Wat is het ego en hoe kun je er het beste mee omgaan? 

 August 30, 2019

By  Inge Schuurmans

De term ego wordt vaak gebruikt in spirituele kringen. Het ego wordt dan gezien als iets slechts en als iets wat je moet overwinnen. Maar wat is het ego eigenlijk?

Wanneer je als kind opgroeit leer je van alles over het leven. Je leert hoe we dingen noemen en waar ze voor zijn. Je leert om zelf te eten, te lopen en te praten. Daarnaast leer je ook dat bepaald gedrag wenselijk is en ander gedrag niet. Wat wenselijk is is afhankelijk van de cultuur waarin je opgroeit. Die cultuur verschilt niet alleen van land tot land, maar zelfs van gezin tot gezin.

Je leert je dus gedragen hoe het hoort. En je leert gedachten die bij dat gedrag horen. Er vormen zich zo gedachtenpatronen die je gedrag bepalen en die ervoor zorgen dat je vanaf dat moment op een bepaalde manier functioneert. Die gedachtenpatronen kun je ook overtuigingen noemen. Door deze overtuigingen functioneer je niet meer helemaal puur. Ze vervormen de werkelijkheid. Je zou kunnen zeggen dat je daardoor de wereld ziet alsof je door jaloezieën kijkt in plaats van dat je uit een raam kijkt zonder iets ervoor.

Om nu al die gedachtepatronen te bestempelen als slecht en onwenselijk gaat te ver. Want je gedachten en gewoonten helpen je om te functioneren in het dagelijks leven.

Maar er zijn ook oneindig veel momenten en situaties in je leven waarin je je net even anders gedraagt dan je liefst zou willen doen. Alle gedachten en overtuigingen die ervoor zorgen dat je die dingen dan toch niet doet, vormen met elkaar het ego. Het ego bepaalt hoe je dingen interpreteert. Het is de verzameling van je persoonlijke denkbeelden die je wereldbeeld bepaalt. Het zorgt er daardoor ook voor dat je je op een bepaalde manier gedraagt. En dat kan ervoor zorgen dat je je onvrij voelt.

Het ego helpt je om te functioneren in de maatschappij. Het zorgt ervoor dat je niet als een jong kind zonder duidelijke structuur al je impulsen volgt. Maar het kan je ook in de weg zitten om gelukkig te zijn of om het leven te leiden zoals je graag zou willen. En precies dat is waar het in spirituele kringen meestal om gaat. Dat het ego je tegen houdt om je vrij te voelen om helemaal jezelf te zijn.

Om te onderzoeken hoe je ego je in de weg zit, moet je je eerst bewust worden van al die gedachten. Vervolgens kun je dan bewust gaan kiezen welke gedachten je waardevol vindt en welke niet. Dat is een lange weg, maar het is ook een weg die leidt naar een leven dat steeds beter past bij wie je bent. En dat is erg de moeite waard.

Inge Schuurmans


Jarenlang worstelde ik met mijn hoogsensitiviteit. Dat veranderde toen ik ontdekte dat je met die eigenschap kunt leren omgaan, zodat je er niet langer last van hebt.


Het is mijn wens dat alle hoogsensitieve mensen dit leren, zodat ze zich niet langer belemmerd voelen en ze hun gevoeligheid in hun voordeel kunnen gebruiken.


Daar help ik graag bij.


Inge Schuurmans

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

gratis test

Welk HSP-type
ben jij?

Er zijn 5 verschillende hsp typen.
Elk type reageert op zijn eigen manier op prikkels.
Hoe reageer jij?

>