.st0{fill:#FFFFFF;}

Veranderen van je state of mind als onderdeel van de oplossing 

 May 11, 2020

By  Inge Schuurmans

Wanneer je niet helemaal tevreden bent met hoe bepaalde dingen in je leven gaan, dan weet je meestal wel wat eraan schort. En je weet ook wat er moet veranderen zodat het beter wordt. Een nieuwe baan bijvoorbeeld, een betere communicatie met je partner of een verhuizing. Toch heb je ook vast wel eens meegemaakt dat zo’n wens in vervulling ging en dat er vervolgens een nieuwe voor in de plaats kwam. De oplossing die je in gedachten had, bleek weliswaar de oplossing voor íets maar niet voor alles. Je gevoel van ontevredenheid kwam weer terug.

Dat komt omdat je een probleem niet kunt oplossen vanuit dezelfde “state of mind” waarin het ontstaan is. Met de term state of mind bedoel ik hoe je over iets denkt, maar ook hoe je je daardoor voelt. Wanneer je een ideaal voor jezelf en voor je leven in gedachten hebt, dan ontstaat dat ideaal in een situatie die je juist niet ideaal vindt. Om van die niet ideale situatie naar je ideaal te gaan, moet je dingen in jezelf ontwikkelen. Je moet dingen aangaan die je nog niet eerder aanging. En dat maakt dat je een ander mens wordt. Een mens met een andere “state of mind”. Pas als je de juiste metamorfose hebt doorgaan, kan je ideaal of je droom werkelijkheid worden. Dan heb je niet alleen de nieuwe baan die je hoopte, maar dan verdwijnt ook het ontevreden gevoel.

Het gaat namelijk niet echt om die mooie auto, dat prachtige huis of die ideale partner. Het gaat om het innerlijke gevoel waarvan je verwacht dat die ervaring het je geeft.

Wanneer je je ideaal in materialistische vorm loslaat en zoekt naar de achterliggende kwaliteit van je droom, dan wordt het gemakkelijker om dat ideaal te bereiken. Want als je kunt voelen waarom je iets wilt, dan begrijp je beter wat er nodig is om je ideaal te bereiken en kun je beter afstemmen op wat je echt nodig hebt om gelukkiger te worden.

Inge Schuurmans


Jarenlang worstelde ik met mijn hoogsensitiviteit. Dat veranderde toen ik ontdekte dat je met die eigenschap kunt leren omgaan, zodat je er niet langer last van hebt.


Het is mijn wens dat alle hoogsensitieve mensen dit leren, zodat ze zich niet langer belemmerd voelen en ze hun gevoeligheid in hun voordeel kunnen gebruiken.


Daar help ik graag bij.


Inge Schuurmans

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

gratis test

Welk HSP-type
ben jij?

Er zijn 5 verschillende hsp typen.
Elk type reageert op zijn eigen manier op prikkels.
Hoe reageer jij?

>