.st0{fill:#FFFFFF;}

Realistisch zelfbeeld kan een obstakel zijn voor persoonlijke ontwikkeling 

 November 30, 2018

By  Inge Schuurmans

Veel hoogsensitieve personen hebben persoonlijke ontwikkeling hoog in het vaandel. Tegelijkertijd hebben zij vaak ook een realistisch zelfbeeld, noodgedwongen, omdat ze andere te vaak overprikkeld raken. Maar zoals Will Smith eens zei: “Realistisch zijn is de meest bereden weg naar middelmatigheid”.

Juist hsp kan het helpen om dat zelfbeeld wat bij te stellen, naar het positieve toe. En te kijken of er dingen mogelijk zijn die je nog niet voor mogelijk hield.

Je zelfbeeld is gebaseerd op wat je van jezelf denkt en op de gevoelens die je daarbij hebt. Dat is grotendeels afhankelijk van wat je hebt geleerd te zien als goed en fout. En hoe je die oordelen op jezelf betrekt.

Met een realistisch zelfbeeld wordt vaak het beeld dat een ander van je heeft bedoeld, zonder de persoonlijke oordelen die je jezelf geeft. Maar ook die ander heeft oordelen die gebaseerd zijn op allerlei gedachten en gedachtenpatronen.

Voor veel hsp geldt dat hun zelfbeeld vrij negatief is, eenvoudig omdat ze anders dan gemiddeld zijn en hun omgeving dat al vroeg lastig vond. Veel hsp ervaren daarom allerlei eigenschappen van zichzelf als negatief, terwijl diezelfde eigenschappen ook heel positief zouden kunnen zijn als ze op de juiste manier, in je voordeel dus, ingezet worden.

Het is daarom beter om alle oordelen zoveel als lukt buiten beeld te laten. En om objectief te kijken naar wat je doet. Te overdenken of je daar blij van wordt of dat je het liever anders zou zien. De conclusie van dit soort zelfonderzoek kan een mooi en waardevol uitgangspunt vormen voor verdere persoonlijke ontwikkeling.

Het is goed om je te beseffen dat wanneer je uitgaat van de realiteit, je uitgaat van wat er nu aanwezig is. Je uitgangspunt is dan hoe je je nu gedraagt, hoe je nu denkt, wat je nu voelt en wie je nu bent. Het is waardevol om je bewust te zijn van hoe je functioneert, maar het zou niet meer moeten zijn dan een uitgangspunt. Een startsituatie van waaruit je verder gaat kijken naar wat je wilt en kunt met dat als basis. Hecht daarom niet teveel waarde aan het beeld dat je hebt van jezelf. Het is slecht het beginpunt van je leven vanaf dit moment. En het is maar één van de vele mogelijke versies die je in je hebt.

Wanneer je de oordelen op wat je denkt, voelt en doet los laat, ontstaat er ruimte om dingen te veranderen en te groeien. Je zou het zelfs boven jezelf uitstijgen kunnen noemen. Je kunt zo immers je zelfbeeld achter je laten en verwisselen voor een compleet andere versie.

Inge Schuurmans


Jarenlang worstelde ik met mijn hoogsensitiviteit. Dat veranderde toen ik ontdekte dat je met die eigenschap kunt leren omgaan, zodat je er niet langer last van hebt.


Het is mijn wens dat alle hoogsensitieve mensen dit leren, zodat ze zich niet langer belemmerd voelen en ze hun gevoeligheid in hun voordeel kunnen gebruiken.


Daar help ik graag bij.


Inge Schuurmans

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

gratis test

Welk HSP-type
ben jij?

Er zijn 5 verschillende hsp typen.
Elk type reageert op zijn eigen manier op prikkels.
Hoe reageer jij?

>