.st0{fill:#FFFFFF;}

Perfectionisme is niet alleen oncomfortabel, het zit groei in de weg 

 April 6, 2022

By  Inge Schuurmans

Hsp en perfectionist, soms lijken het synoniemen van elkaar. Herken je dat? Veel hoogsensitieve mensen willen alles graag beter dan goed doen. Door hun gevoelige zenuwstelsel en hun fijnzinnige waarneming vallen alle kleine imperfecties je op als je hooggevoelig bent. De verleiding is dan groot om al die kleine imperfecte dingen te willen verbeteren, om zo een eindresultaat te creëren wat volledig klopt voor jouw sensitieve zintuigen.

Die gevoeligheid voor perfectie, of voor fouten, net hoe je het bekijkt, zorgt ervoor dat je secuur werkt. Maar daarnaast zorgt het er ook voor dat je niet snel tevreden bent met wat je deed of maakte. Die ontevredenheid kan leiden tot spanning en die spanning kan ervoor zorgen dat je zenuwstelsel overschakelt naar een staat van stress. En wist je dat je prikkelgevoeliger wordt als je stress ervaart?

Jou zou dus kunnen zeggen dat perfectionisme overprikkeling in de hand werkt. Perfectionisme en de kritische blik die daarbij hoort, zorgen ervoor dat je de spanning opdrijft. Want het maakt dat je jezelf druk oplegt om te presteren op een bepaald niveau. Haal je dat niveau niet, dan volgt er een innerlijke reprimande, een afkeuring. Die afkeuring zorgt op haar beurt voor verkramping. Je gaat haperen en misschien stop je zelfs met dat wat je zo graag wilde doen. Of je gaat eindeloos door met dat ene steeds nog verder perfectioneren, totdat het eindelijk goed genoeg is voor jouw strenge maatstaven.

Het nadeel hiervan is, dat de kans groot is dat je de lat te hoog legt. Dat kan zorgen dat ze niet alleen gespannen raakt, maar ook dat je je eigen werkflow tegenhoudt.

De kramp die ontstaat zit ontspannen groei in de weg. Ontspannen groei voelt niet alleen fijn, het is de best werkende manier om (meer) ruimte in te nemen dan je tot dan toe deed.

Ben jij gevoelig én perfectionistisch? Dan kan het je enorm helpen om te leren goed met je gevoelige zenuwstelsel om te gaan. Je leert dan de signalen van je zenuwstelsel kennen en er goed op reageren. Dat zorgt dat je overprikkeling voorkomt. En het zorgt dat je voelt wanneer de spanning door perfectionisme stijgt, meer dan zinvol is. Het helpt je om te kiezen voor “goed is goed genoeg.” En dat is in feite kiezen voor jezelf. Voor je comfort en de mogelijkheid om groeikansen optimaal te benutten en jezelf niet langer in de weg te zitten.

Wil je weten of jij goed met je gevoelige zenuwstelsel kunt omgaan? Doe dan de hsp type test en ontdek het.

Inge Schuurmans


Jarenlang worstelde ik met mijn hoogsensitiviteit. Dat veranderde toen ik leerde hoe mijn zenuwstelsel werkt en ik ermee leerde samenwerken.


Het is mijn wens dat alle hoogsensitieve mensen goed met hun gevoeligheid leren omgaan, zodat deze eigenschap ze niet langer belemmert en ze hem juist in hun voordeel kunnen gebruiken.


Daar help ik graag bij.


Inge Schuurmans

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

gratis test

Welk HSP-type
ben jij?

Er zijn 5 verschillende hsp typen.
Elk type reageert op zijn eigen manier op prikkels.
Hoe reageer jij?

>