.st0{fill:#FFFFFF;}

Negatieve emoties zijn niet negatief als je ze goed interpreteert 

 November 4, 2018

By  Inge Schuurmans

In tegenstelling tot wat de meeste mensen denken zijn negatieve emoties niet echt negatief. Ze zijn niet het vergif waarvoor we ze aanzien, maar juist een levenselixer als we ze op de juiste manier kunnen ervaren en interpreteren.

Vaak leren we al jong dat bepaalde emoties negatief zijn en andere positief. Maar wanneer je goed oplet, dan ga je merken dat je de negatieve emoties misschien wel als lastig ervaart, maar dat ze je altijd wat te vertellen hebben. Ze zijn er om je de weg terug te wijzen naar je geluk. Die negatieve emoties zijn daarom helemaal niet zo negatief als ze lijken. Je kunt ze zelfs gebruiken als een magisch levenselixer dat je helpt om de juiste keuzes te maken. Zodat wat je doet echt klopt met wie jij bent.

Naast de duidelijkheid die je emoties je kunnen geven op het gebied van het nemen van beslissingen is er nog iets bijzonders aan emoties. Het woord emotie zegt het al. E-motie betekent energie in beweging. Wanneer je goed in je lichaam verankert bent dan kun je je emoties ervaren als een sterke energie. Het bijzonder is dat elke emotie haar eigen soort energie heeft, precies het soort energie dat je nodig hebt wanneer je de voor jou juiste keuze wilt maken naar aanleiding van de emotie die je voelde.

Zo kun je boosheid omvormen in daadkracht en angst in enthousiasme of een geworteld aanwezig zijn in het hier en nu. Elk emotie en elk moment dragen zo hun eigen unieke lading én potentiële mogelijkheden in zich.

Wanneer je zo’n emotie in zijn ware aard leert herkennen, dan zul je zien dat hij je laat zien waar je keuzes maakt die je uit je kracht halen, die zorgen dat je jezelf op de een of andere manier aanpast. Dat aanpassen zien we vaak als positief omdat we daarmee een ander tegemoet komen. Toch kun je een ander pas echt helpen als je goed voor jezelf zorgt.

Je mag je emoties daarom gebruiken als een soort kompas in je leven. Voel je je goed? Dan zit je op de goede weg en maak je de keuzes die bij je passen. Voel je je slecht? Vraag je dan eens af waarom. En vraag door totdat je stopt met naar de ander wijzen en terug komt bij jezelf. Ga daarnaast met je aandacht naar binnen en voel. Want pas dan krijg je inzicht in de dingen die je kunt doen om het een volgende keer te voorkomen.

Inge Schuurmans


Jarenlang worstelde ik met mijn hoogsensitiviteit. Dat veranderde toen ik ontdekte dat je met die eigenschap kunt leren omgaan, zodat je er niet langer last van hebt.


Het is mijn wens dat alle hoogsensitieve mensen dit leren, zodat ze zich niet langer belemmerd voelen en ze hun gevoeligheid in hun voordeel kunnen gebruiken.


Daar help ik graag bij.


Inge Schuurmans

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

gratis test

Welk HSP-type
ben jij?

Er zijn 5 verschillende hsp typen.
Elk type reageert op zijn eigen manier op prikkels.
Hoe reageer jij?

>