.st0{fill:#FFFFFF;}

Mindfulness, de voordelen en de valkuilen (trap er niet in!) 

 November 4, 2018

By  Inge Schuurmans

Mindfulness is in. In elke stad en plaats worden cursussen aangeboden. Want wie mindful is is beter in balans, heeft minder last van stress als er problemen zijn en is daardoor over het algemeen genomen gelukkiger dan zijn niet-mindful medemens.

Ideaal zou je zeggen. Toch zitten er een paar addertjes onder het gras.

Wanneer je aan mindfulness doet, krijg je vooral de aanwijzing om aanwezig te zijn bij dat wat er is. Om dat op een objectieve en neutrale manier te observeren. Te accepteren ook. Zodat het je niet van je stuk brengt.

Wanneer je dat kunt geeft het je een enorme rust en dat is lekker. Maar is dat voor iedereen weggelegd?

Veel hsp zijn “veel in hun hoofd”. Hun denken is erg actief. Met mindfulness bestaat het gevaar dat de aandacht samen met dat denken als het ware naar de bovenpool van het lichaam gaat of zelfs eruit vliegt. In plaats van meer lichaamsbewustzijn, wat voor hoogsensitieve mensen nodig is om in balans te komen, komt er dan nog minder lichaamsbewustzijn.

Wanneer je lichaamsbewustzijn slecht is dan heeft dat tot gevolg dat je je grenzen niet goed voelt. En wanneer je je grenzen niet goed voelt kun je ze niet bewaken en ligt overprikkeling op de loer.

Maar er is nog een valkuil. Wanneer je alles op een mindfulness manier benadert en benoemt wat je in jezelf observeert, dan heeft dat voor de meeste mensen tot gevolg dat ze daardoor een aantal mooie kansen mis lopen in het leven. Sterke emoties ervaar je niet meer als zo sterk waardoor je hele emotionele leven wat afvlakt. Gelijkmoedig heet dat heel mooi in mindfulness termen. Dat lijkt misschien positief, maar er kleeft ook een nadeel aan.

Je emoties hebben namelijk een belangrijke functie. En wanneer je ze alleen maar objectief observeert hebben ze niet zoveel invloed op je. Daardoor is de kans groot dat je voorbij gaat aan de functie van de emotie, ze komen niet tot hun recht.

Negatieve emoties laten je bijvoorbeeld zien op welk moment je niet goed bij jezelf blijft. Wanneer je deze emoties van een afstand bekijkt kan je de zin ontgaan om er ook de juiste actie aan te koppelen. Bovendien kan het goed doorvoelen van een emotie er juist voor zorgen dat je meer contact krijgt met je lichaam en daardoor (na de nodige oefening) ook met je intuïtie. Dat is een gemiste kans. Het gevolg is dan dat je mogelijkheden mis loopt om je leven te verbeteren en vooral ook om het leuker te maken.

Daarnaast vlak je ook je positieve emoties af, want ook op dat gebied wordt je gelijkmoediger. En wanneer je je positieve gevoelens afvlakt, dan kan het gevolg zijn dat je passie dooft. Terwijl die passie juist je drijfveer kan zijn om je leven (ten goede) te veranderen. Om je dromen waar te maken. En om het leven te leven dat echt bij je past. Niet een beetje, maar voor de volle 100%.

Of mindfulness goed voor je werkt is afhankelijk van een aantal factoren. Hoe je zelf in elkaar steekt en of je mindfulnessleraar daar op een goede manier op in weet te spelen zijn van groot belang.

Inge Schuurmans


Jarenlang worstelde ik met mijn hoogsensitiviteit. Dat veranderde toen ik ontdekte dat je met die eigenschap kunt leren omgaan, zodat je er niet langer last van hebt.


Het is mijn wens dat alle hoogsensitieve mensen dit leren, zodat ze zich niet langer belemmerd voelen en ze hun gevoeligheid in hun voordeel kunnen gebruiken.


Daar help ik graag bij.


Inge Schuurmans

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

gratis test

Welk HSP-type
ben jij?

Er zijn 5 verschillende hsp typen.
Elk type reageert op zijn eigen manier op prikkels.
Hoe reageer jij?

>