.st0{fill:#FFFFFF;}

Leer de toonladder van je emoties bespelen 

 September 3, 2019

By  Inge Schuurmans

Bij een toonladder denken we al snel aan muziek, maar toonladders zijn ook op een andere manier te “spelen”. Met je emoties in plaats muzieknoten bijvoorbeeld. Acteurs en actrices leren om zo naar emoties te kijken, maar het leren van de toonladder van je emoties is handig voor iedereen.

Misschien denk je dat je emoties nu eenmaal zijn zoals ze zijn en dat je er weinig invloed op hebt? Wanneer je meer controle wilt krijgen over je emoties kun je deze techniek gebruiken.

Zo vormen je emoties een toonladder

Precies zoals bepaalde tonen een lage frequentie hebben en andere een hoge, zo hebben ook bepaalde emoties een lage frequentie en andere emoties een hoge. Je kunt dus alle emoties bij elkaar zien als een toonladder van verschillende emotionele frequenties.

Van laag naar hoog zijn je emoties in 3 groepen in te delen:

  1. De laag frequente emoties: schaamte, machteloosheid, neerslachtigheid, hopeloosheid, verdriet, angst, schuldgevoel en boosheid.
  2. De emoties met een neutrale frequentie: schrik, vrolijkheid, acceptatie, zelfvertrouwen, kracht, voldoening
  3. Emoties met een hoge frequentie: liefde, waardering, mededogen, enthousiasme, kalmte of innerlijke rust

De emoties met een lage frequentie zorgen dat je minder energie hebt en dat je minder alert bent. Je hebt dan minder greep op wat er gebeurt in je leven en de neiging tot piekeren, zorgen maken en denken in het algemeen neemt toe.

Wanneer je de positieve emoties ervaart, dan voel je je lichamelijk en geestelijk goed en je hebt een sterke intuïtie.

Zoals een zangeres haar stemcontrole oefent door het zingen van toonladders, zo kun je je emotionele controle oefenen door het doen van emotionele toonladders. Dat doe je door in jezelf de emoties op de roepen en ze te voelen in je hele lichaam van laag naar hoog en van hoog naar laag. Je eindigt bij een emotie die je als prettig ervaart, zodat je die stemming meeneemt in de rest van je dag.

Deze oefening helpt je in eerste instantie om je bewuster te worden van je emoties. Daardoor geeft het je bovendien de mogelijkheid om er iets aan te veranderen wanneer je een emotie van een lage frequentie ervaart. Een heel eenvoudige manier om je in zo’n situatie beter te gaan voelen en om positievere emoties te ervaren, is om ontspanningsoefeningen te doen. Op die manier kom je vanzelf in de neutrale zone terecht en zul je minder vaak de lage frequenties ervaren. Of anders gezegd: je voelt je dan evenwichtiger en vrolijker.

Inge Schuurmans


Jarenlang worstelde ik met mijn hoogsensitiviteit. Dat veranderde toen ik ontdekte dat je met die eigenschap kunt leren omgaan, zodat je er niet langer last van hebt.


Het is mijn wens dat alle hoogsensitieve mensen dit leren, zodat ze zich niet langer belemmerd voelen en ze hun gevoeligheid in hun voordeel kunnen gebruiken.


Daar help ik graag bij.


Inge Schuurmans

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

gratis test

Welk HSP-type
ben jij?

Er zijn 5 verschillende hsp typen.
Elk type reageert op zijn eigen manier op prikkels.
Hoe reageer jij?

>