.st0{fill:#FFFFFF;}

Je droom is je droom niet (ontdek de echte reden dat je iets wilt) 

 November 29, 2018

By  Inge Schuurmans

Je hebt vast al eens meegemaakt dat je iets héél graag wilde, dat zo’n belangrijke wens in vervulling ging en dat er vervolgens een nieuwe voor in de plaats kwam. Je droom, datgene waarvan je dacht dat het je gelukkig zou maken, bleek weliswaar de oplossing voor íets maar niet voor alles. Het geluk dat je erdoor verwachtte te krijgen, bleek maar van korte duur.

Dat heeft alles te maken met het feit dat we als mens net als elk ander levend wezen onderdeel zijn van de natuur. Kijk maar om je heen, alles verandert, en alles groeit. En wanneer dingen stoppen met groeien, dan sterven ze.

Precies zo heb je als mens een alsmaar voortdurende ontwikkeling door te maken. Een groei. Net zoals een boom van een klein zaadje uitgroeit tot een enorme kolos, en toch steeds weer nieuwe takken met nieuwe blaasjes maakt, zo blijft ook jou zoektocht naar geluk bestaan. Want voor ons als mens is het die zoektocht naar geluk die voor groei zorgt.

Die groei gaat stapje voor stapje. Wanneer je een ideaal voor jezelf en voor je leven in gedachten hebt dan ontstaat dat ideaal in een situatie die je waarneemt als niet-ideaal. Om tussen die twee een brug te kunnen bouwen moet je dingen in jezelf ontwikkelen. Je moet dingen aangaan die je nog niet eerder aanging. En dat maakt dat je een ander mens wordt. Een mens met een andere “state of mind”. Pas als je de juiste metamorfose hebt doorgaan, en voldoende gegroeid bent, kan je ideaal of je droom werkelijkheid worden.

Veel mensen ervaren dat ze niet tevreden zijn als ze hun dromen hebben waargemaakt. Het ging namelijk niet echt om die mooie auto, dat prachtige huis of die ideale partner. Het ging om de groei, de metamorfose die je onderweg hebt doorgemaakt.

Wanneer je je ideaal in materialistische vorm loslaat en zoekt naar de achterliggende kwaliteit van je droom, dan wordt het gemakkelijker om dat ideaal te bereiken. Dan ben je als een boom die recht naar het licht kan groeien.

Inge Schuurmans


Jarenlang worstelde ik met mijn hoogsensitiviteit. Dat veranderde toen ik ontdekte dat je met die eigenschap kunt leren omgaan, zodat je er niet langer last van hebt.


Het is mijn wens dat alle hoogsensitieve mensen dit leren, zodat ze zich niet langer belemmerd voelen en ze hun gevoeligheid in hun voordeel kunnen gebruiken.


Daar help ik graag bij.


Inge Schuurmans

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

gratis test

Welk HSP-type
ben jij?

Er zijn 5 verschillende hsp typen.
Elk type reageert op zijn eigen manier op prikkels.
Hoe reageer jij?

>