.st0{fill:#FFFFFF;}

Is transformational breath een vorm van hyperventilatie? 

 August 27, 2019

By  Inge Schuurmans

Transformational breath is een speciale manier van ademhalen die vooral therapeutisch ingezet wordt, of met persoonlijke groei als doel. Bij transformational breath haal je op een speciale manier diep adem en daarom vragen mensen zich weleens af of je met deze ademhaling eigenlijk een soort hyperventilatie nabootst.

Toch is er een belangrijk verschil tussen transformational breath en hyperventilatie. Het kenmerk van hyperventilatie is namelijk dat je te lang uitademt. Hierdoor adem je zoveel koolzuurgas uit dat er een tekort van ontstaat in het lichaam. Om het lichaam goed te laten functioneren moeten de zuurstof en koolstof in het lichaam in de juiste verhouding zijn.

Bij transformational breath wordt eigenlijk een omgekeerde ademhaling gebruikt ten opzicht van hyperventilatie. Je ademt namelijk lang in en kort uit. Omdat dit een onnatuurlijke manier van ademhalen is, is het goed om dit alleen onder begeleiding van een ademcoach te doen, zodat je feedback krijgt over je manier van ademhalen. Dit maakt dat je in het juiste ritme ademt en dat je ademhaling in balans blijft. En je voorkomt zo dat je er fouten bij maakt.

Bij hyperventilatie adem je teveel koolzuur uit en dat heeft tot gevolg dat je ademhalingscentrum een soort noodsein afgeeft, waardoor het deze verdiepte ademhaling zelf in stand houdt en dat is ook de reden dat je een hyperventilatie aanval niet zelf kunt stoppen. Dat kan een heel angstig gevoel zijn.

Bij transformational breath ben je wel zelf in controle over wat er gebeurt. Dus: is transformational breath hyperventilatie? Nee, het is een heel andere manier van ademhalen. Omdat je wel diep ademt, kunnen de dingen die je voelt als je transformational breathing doet wel erg lijken op de symptomen van hyperventilatie.

Over mogelijke gezondheidsvoordelen of therapeutische toepassingen van deze manier van ademen lopen de meningen sterk uiteen. Er is (voor zover mij bekend) maar van één soort ademhaling onderzoek gedaan naar de effecten ervan en dat is een ademhaling waarbij je juist rustiger ademt in plaats van intensiever.

Inge Schuurmans


Jarenlang worstelde ik met mijn hoogsensitiviteit. Dat veranderde toen ik ontdekte dat je met die eigenschap kunt leren omgaan, zodat je er niet langer last van hebt.


Het is mijn wens dat alle hoogsensitieve mensen dit leren, zodat ze zich niet langer belemmerd voelen en ze hun gevoeligheid in hun voordeel kunnen gebruiken.


Daar help ik graag bij.


Inge Schuurmans

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

gratis test

Welk HSP-type
ben jij?

Er zijn 5 verschillende hsp typen.
Elk type reageert op zijn eigen manier op prikkels.
Hoe reageer jij?

>