.st0{fill:#FFFFFF;}

Hsp type test verschillen. Welke test helpt je het best? 

 June 8, 2022

By  Inge Schuurmans

Verschillende types en verschillende testen

Veel hsp vragen zich af wat voor hsp type ze zijn. Met het antwoord op die vraag hopen ze inzicht te krijgen in zichzelf en hun gevoeligheid. Een veel gebruikte hsp type test daarvoor is de test die hsp indeelt in vier verschillende typen hsp.

Omdat deze test je wel wat inzicht geeft in hoe je als hsp in elkaar zit, maar je nog steeds geen bruikbare handvatten geeft om goed te kunnen omgaan met je gevoeligheid, heb ik zelf een andere hsp type test ontworpen.

Eerst zal ik je over de gebruikelijke types vertellen en uitleggen hoe die in elkaar steken. Verderop in dit artikel leg ik je uit waarom ik een nieuwe test maakte, met een nieuwe indeling van hsp typen en waarom je die test zou moeten doen.

De vier meest gebruikte hsp typen

Bij de meeste hsp type testen worden er eenvoudig gezegd twee verschillende indelingen gemaakt. Ik zal eerst de indeling in typen aan je uitleggen. Daarna volgt een uitleg per type, hoe je kunt zien of je dit type bent en waar je dan op kunt letten. Maar let op: onderaan het artikel leg ik je uit waarom deze indeling in typen niet het enige is waar je op zou moeten letten. Het kan zelfs in bepaalde gevallen voor verwarring zorgen en je daardoor meer uit balans brengen dan je al bent.

Laten we beginnen met de vier verschillende types, die zijn als volgt ingedeeld:

Je bent ofwel introvert, ofwel extravert.
En je bent ofwel een rustzoeker, ofwel een sensatiezoeker.

Met deze verschillende eigenschappen zijn er vier verschillende types mogelijk.

Type 1 is de introverte rustzoeker
Type 2 is de extraverte rustzoeker
Type 3 is de introverte sensatiezoeker en
Type 4 is de extraverte sensatiezoeker

Introvert versus extravert

Ben je introvert, dan geef je de voorkeur aan één op één gesprekken of bijeenkomsten met weinig mensen, je drukt je liever schriftelijk uit dan mondeling, je houdt ervan om alleen te zijn, je leeft op van gesprekken met diepgang, je kunt goed luisteren, je denkt na voor je wat zegt. Op je werk wil je niet gestoord worden tijdens het werk en je werkt het liefst en best alleen. Als er veel mensen om je heen zijn, dan vind je dat vermoeiend.

Ben je extravert, dan geniet je van groepsactiviteiten, ook als het grote groepen zijn, je drukt je liefst mondeling uit, je praat liever dan je luistert, je hebt je woordje klaar en ook als er onenigheid is, zeg je wat er gezegd moet worden. Je bent een echte teamplayer, werkt graag met andere samen en functioneert dat ook op je best. Onder de mensen zijn geeft je energie.

Rustzoeker versus sensatiezoeker

Ben je een rustzoeker, dan is je rust je lief en zoek je eenvoudig gezegd de prikkels niet op. Je neemt niet graag risico’s, bent meer het type “kijkt de kat uit de boom” en ook hier geldt dat je voorkeur meestal uitgaat naar één op één gesprekken of kleine gezelschappen.

Ben je een sensatiezoeker, dan zoek je de prikkels juist wel op. Je hebt ze nodig om lekker in je vel te zitten zelfs. Je doet graag nieuwe ervaringen op, je houdt van de spanning en het avontuur dat dat met zich meebrengt en je bent bereid risico’s te nemen als die daarbij horen.

Zoals je ziet zijn er overeenkomsten tussen de introvert en de rustzoeker, maar ze zijn zeker niet hetzelfde. Een rustzoeker geeft de voorkeur aan een prikkelarme omgeving en een introvert kan nog steeds heel veel nieuwe prikkels tot zich nemen.

Naast deze hsp type indeling zijn er nog een heleboel andere, die hier een beetje van afwijken, maar die er tegelijkertijd ook erg op lijken. Ik ga daar nu verder niet op in, omdat het niets toevoegt voor jou, om beter te kunnen omgaan met je sensitiviteit.

De 3 problemen van deze standaard hsp type indeling

Het eerste probleem van deze indeling is dat je moet kiezen. Voor altijd. Waar alle testen eigenlijk altijd een momentopname laten zien, geeft deze test je de indruk dat je inzicht krijgt in hoe je bent. Niet alleen nu, op dit moment, maar altijd. Juist bij hsp kan dit een vertekend beeld geven. Je kunt namelijk heel anders scoren als je overprikkeld bent, dan wanneer je niet overprikkeld bent.

Ten tweede zou je ofwel het een zijn, ofwel het ander. Maar sommige mensen zijn in sommige situaties introvert en in andere situaties juist extravert. Daar is zelfs een term voor in het leven geroepen, hoewel die in deze hsp type test niet voorkomt: de ambivert. Daarnaast zijn er mensen die afwisselen tussen rust zoeken en sensatie zoeken. Sterker nog: de meeste mensen functioneren zo dat ze afwisselen tussen die verschillende dingen. Dat is heel natuurlijk. Dus twijfel je naar aanleiding van bovenstaande indeling waar jij bij hoort? Geen nood, je hoeft geen type te zijn en je hoeft je er niet in te herkennen. Je mag lekker helemaal jezelf zijn. Zoeken naar je eigen persoonlijke ideale balans kan je wel helpen.

Mijn laatste kanttekening bij deze test is dat het je weliswaar een eindresultaat oplevert waar je je mogelijk in herkent, maar het geeft je onvoldoende handvatten om beter met je sensitiviteit om te kunnen gaan. En dat laatste zou juist zo fijn zijn.

Het echte probleem met de meeste hsp type testen

Wat weinig mensen beseffen, is dat er simpel gezegd drie verschillende soorten overprikkeling zijn.

Bij de eerste soort overprikkeling gedraag je je introvert en als een rustzoeker.

Bij de tweede soort overprikkeling gedraag je je extravert en als een sensatiezoeker.

En bij de derde soort overprikkeling kunnen zowel introvert als extravert voorkomen in combinatie met de behoefte aan activiteit die rustzoekend kan zijn, maar ook sensatie zoekend.

Doe je deze test op het moment dat je overprikkeld bent, dan kan het dus zijn dat je als hsp meer inzicht krijgt in hoe je je gedraagt als je overprikkeld raakt, dan in hoe je werkelijk als mens in elkaar steekt. Tegelijkertijd wordt gedaan alsof de testuitslag je laat zien wie je als mens bent. Je begrijpt waarschijnlijk wel dat dit tot verwarrende situaties kan leiden.

Deze andere hsp type test gaat je het inzicht geven dat je nog mist

Omdat het belangrijk is om als hsp inzicht te krijgen in hoe je op prikkels en op overprikkeling reageert, heb ik een nieuwe hsp type test gemaakt. Deze test laat je niet weten wie je bent, maar hoe je op prikkels reageert. Op stress. En hij geeft je daarnaast inzicht in de mate van overprikkeling die op dit moment aanwezig is.

Als je leert omgaan met jouw persoonlijke prikkelgevoeligheid én prikkelbehoefte, dan maakt het niet meer uit of je introvert of extravert bent of rustzoeker of sensatiezoeker. Dan merk je in het moment zelf waar je behoefte aan hebt. En dat is de sleutel om goed te kunnen omgaan met je sensitiviteit.

Ik kan je alvast dit verklappen over de test:
Alle typen behalve de zwaan zijn te vaak overprikkeld. En overprikkeling verstoort hoe je functioneert. Dat vraagt dus om actie en liefst meteen.

Ben je benieuwd welk type je bent, wat dit betekent en wat je nu het best kunt doen?

Klik dan hieronder om nu meteen de test te doen.

Inge Schuurmans


Jarenlang worstelde ik met mijn hoogsensitiviteit. Dat veranderde toen ik ontdekte dat je met die eigenschap kunt leren omgaan, zodat je er niet langer last van hebt.


Het is mijn wens dat alle hoogsensitieve mensen dit leren, zodat ze zich niet langer belemmerd voelen en ze hun gevoeligheid in hun voordeel kunnen gebruiken.


Daar help ik graag bij.


Inge Schuurmans

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

gratis test

Welk HSP-type
ben jij?

Er zijn 5 verschillende hsp typen.
Elk type reageert op zijn eigen manier op prikkels.
Hoe reageer jij?

>