.st0{fill:#FFFFFF;}

Hoe mindfulness meditatie je kan helpen als je (hoog)sensitief bent 

 November 2, 2018

By  Inge Schuurmans

Voor veel hoogsensitieve mensen is het goed omgaan met hun sensitiviteit een grote uitdaging. Een van de redenen is dat er zoveel indrukken binnenkomen. Wanneer die indrukken niet direct op de juiste manier verwerkt worden, kan er een soort innerlijke chaotische brij van onverwerkte informatie ontstaan.

Mindfulness meditatie kan je helpen om bewuster te worden van wat er in je omgaat. Het zorgt ervoor dat dingen die normaal gesproken aan je bewustzijn voorbij gaan nu als het ware in de spotlights van je aandacht komen te staan.

Als je je bedenkt dat zo’n 90 tot 95% van alles wat er in je omgaat onbewust is, maar wél meebepaald hoe je denkt, wat je voelt en hoe je je gedraagt, dan wordt duidelijk hoeveel winst er te behalen valt op het moment dat je je van meer dingen bewust wordt. Het bewustwordingsproces wat je met mindfulness in werking zet kan een eerste aanzet zijn om anders met allerlei dingen om te gaan.

Wanneer het je lukt om vanuit helderheid te reageren op dingen zul je andere beslissingen gaan nemen. Wat je doet gaat meer en meer passen bij wie je werkelijk bent. Je kunt gaan voelen en ervaren dat er dingen moeten veranderen om goed met je sensitiviteit om te kunnen gaan.

Een valkuil voor veel hoogsensitieve mensen is dat ze situaties gaan analyseren en al die nieuwe keuzes gaan overdenken. Wanneer je dat doet verliest het effect van de mindfulness haar kracht. Je bewuster worden helpt je pas vooruit als je ook de stap die daarop volgt gaat maken. Als je gaat leren hoe je je kunt afstemmen op je gevoel en je intuïtie. Want juist dat is waar sensitieve mensen perfect voor uitgerust zijn en wat ze beter dan een ander kunnen leren.

Wanneer je je laat leiden door je intuïtie worden je gedachten stil. Er komt een zachte rustige onderstroom in je leven die ervoor zorgt dat je weet wat bij je past, welke beslissing je in het hier en nu mag nemen en die je wijst wat je te doen hebt. Wil je daar meer over leren? Vraag dan het gratis e-book aan.

Inge Schuurmans


Jarenlang worstelde ik met mijn hoogsensitiviteit. Dat veranderde toen ik leerde hoe mijn zenuwstelsel werkt en ik ermee leerde samenwerken.


Het is mijn wens dat alle hoogsensitieve mensen goed met hun gevoeligheid leren omgaan, zodat deze eigenschap ze niet langer belemmert en ze hem juist in hun voordeel kunnen gebruiken.


Daar help ik graag bij.


Inge Schuurmans

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

gratis test

Welk HSP-type
ben jij?

Er zijn 5 verschillende hsp typen.
Elk type reageert op zijn eigen manier op prikkels.
Hoe reageer jij?

>