.st0{fill:#FFFFFF;}

Chronische hyperventilatie stoppen lukt met deze 3 stappen 

 August 29, 2019

By  Inge Schuurmans

Chronische hyperventilatie stoppen is niet gemakkelijk, maar meestal is er toch al snel verbetering te behalen. Wat daarvoor nodig is is voor iedereen verschillend, maar in grote lijnen is het proces in te delen in 3 stappen.

Stap 1. Je lichaam ontspannen

Wanneer je chronische hyperventilatie hebt adem je alsmaar te hoog, met een borstademhaling in plaats van een buikademhaling. Dat komt omdat je lichaam gespannen is en de spieren rond je longen daardoor niet voldoende beweeglijk zijn om mee te geven bij elke inademing. Hierdoor hebben je longen minder ruimte dan ze eigenlijk nodig hebben en daardoor is de zuurstofopname minder dan optimaal.

De hoeveelheid spanning in het lichaam bepaalt de beperking in de ademhaling. Omdat het lichaam toch de zuurstof nodig heeft, geeft het ademhalingscentrum sneller een signaal om opnieuw in te ademen. Het gevolg is een borstademhaling waarbij weliswaar zoveel mogelijk lucht ingeademd wordt, maar naar verhouding kan er maar een klein deel van de benodigde zuurstof opgenomen worden. Het onderste deel van je longen kan door de gespannen spieren er omheen immers haar werk niet goed doen.

Stap 2. Je ademhaling ontspannen

Wanneer je last hebt van chronische hyperventilatie heeft de spanning in het lichaam een gespannen ademhaling tot gevolg. En op haar beurt heeft de gespannen ademhaling ook een zuurstoftekort in het lichaam tot gevolg. Dat zuurstoftekort kan ervoor zorgen dat bepaalde spieren onbewust aanspannen. Om deze neerwaartse spiraal te doorbreken is het van belang om niet alleen het lichaam te leren ontspannen, maar je ook bewust te worden van je ademhaling en die te corrigeren als dat nodig is.

Stap 3. Je geest ontspannen

Mensen die chronisch hyperventileren hebben bijna altijd ook last van chronische stress. Wanneer dat zo is zul je moeten leren omgaan met die stress om blijvend verbetering te boeken. Je moet leren hoe je je geest kunt ontspannen.

Het mooie van de bovengenoemde stappen is dat ze elkaar versterken. Dat doen ze in negatieve zin, waardoor je gezondheidsklachten kunt krijgen als je al geruime tijd last hebt van chronische hyperventilatie. Maar dat doen ze ook in positieve zin. Wanneer je deze 3 verschillende stappen met elkaar combineert levert dat de eenvoudigste manier op om weer ontspannen te kunnen ademen.

Wist je dat chronische hyperventilatie vaak voorkomt bij hoogsensitieve personen die nog niet goed met hun gevoeligheid hebben leren omgaan?

Inge Schuurmans


Jarenlang worstelde ik met mijn hoogsensitiviteit. Dat veranderde toen ik leerde hoe mijn zenuwstelsel werkt en ik ermee leerde samenwerken.


Het is mijn wens dat alle hoogsensitieve mensen goed met hun gevoeligheid leren omgaan, zodat deze eigenschap ze niet langer belemmert en ze hem juist in hun voordeel kunnen gebruiken.


Daar help ik graag bij.


Inge Schuurmans

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

gratis test

Welk HSP-type
ben jij?

Er zijn 5 verschillende hsp typen.
Elk type reageert op zijn eigen manier op prikkels.
Hoe reageer jij?

>