.st0{fill:#FFFFFF;}

Ben jij van een andere planeet? Of is er iets anders aan de hand? 

 March 7, 2022

By  Inge Schuurmans

Je niet thuis voelen op aarde

Veel gevoelige mensen voelen zich niet thuis op deze wereld, in onze maatschappij. Regelmatig komt dan de stelling voorbij dat als je dat voelt, je van een andere planeet komt. Niet figuurlijk, maar letterlijk. Nu wil ik niet net doen of ik daar verstand van heb, want dat is niet zo. En ik ga je daarom niet vertellen dat het niet zo kan zijn. Toch is er wel iets waar je even bij stil mag staan als je dit gevoel hebt. Want misschien is er iets heel anders aan de hand.

Een mogelijke oorzaak van het niet thuis-gevoel

Als je het gevoel hebt dat je je niet thuis voelt, dat je hier niet past, dan kan het ook zijn dat dit gevoel niet meer is dan dat: een gevoel. Hoe we ons voelen en wat we denken wordt voor een belangrijk deel aangestuurd door ons zenuwstelsel. Als je gespannen bent, dan denk je heel ander soort gedachten dan wanneer je ontspannen bent. En als je gespannen bent, voel je je ook heel anders dan wanneer je ontspannen bent. Soms maken we dingen mee waardoor die gedachten en gevoelens diep verankerd raken in ons systeem. We hebben dan het idee dat we dat zijn. Maar dat is niet zo.

De verbinding is kwijt

Als we zo vanuit spanning leven, verliezen we vaak ook de verbinding met de aarde, de natuur, met anderen en met onszelf. Als je gedachten en gevoelens hun oorzaak hebben in spanning, dan kan het leren werken met je zenuwstelsel nodig zijn om eindelijk tot ontspanning als basishouding te komen. En die ontspanning heeft dan invloed op alle facetten van je leven. Op de verbinding die je voelt met jezelf, met anderen, met de natuur en met de aarde als geheel.

Van een andere planeet… of toch thuis?

Natuurlijk blijft spanning een onderdeel van het leven. Als je je bezeert, als een geliefde overlijdt of als je verhuist, dan is er spanning. Normaal gesproken zouden dit soort gebeurtenissen slechts korte tijd voor spanning zorgen en niet blijvend. Lukt het je niet goed om met die spanning om te gaan, dan wordt het chronisch. Precies zo kan het zijn dat je als kind dingen hebt meegemaakt, waarvan je nu nog de spanning met je meedraagt. Zonder dat je het in de gaten hebt. Je niet thuis voelen en het idee hebben dat je van een andere planeet komt, kan daar een gevolg van zijn.

Als je op het niveau van het zenuwstelsel leert om die spanning los te laten en als je de natuurlijke balans van je zenuwstelsel herstelt, dan kan in zo’n geval het gevoel dat je van een andere planeet komt verdwijnen.

Heb jij het gevoel dat je van een andere planeet komt? Doe dan de hsp-type test en ontdek of jouw type zwakke kanten heeft en of zenuwstelselwerk je kan helpen.

Inge Schuurmans


Jarenlang worstelde ik met mijn hoogsensitiviteit. Dat veranderde toen ik ontdekte dat je met die eigenschap kunt leren omgaan, zodat je er niet langer last van hebt.


Het is mijn wens dat alle hoogsensitieve mensen dit leren, zodat ze zich niet langer belemmerd voelen en ze hun gevoeligheid in hun voordeel kunnen gebruiken.


Daar help ik graag bij.


Inge Schuurmans

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

gratis test

Welk HSP-type
ben jij?

Er zijn 5 verschillende hsp typen.
Elk type reageert op zijn eigen manier op prikkels.
Hoe reageer jij?

>