.st0{fill:#FFFFFF;}

Van idee naar concept in 7 eenvoudige stappen 

 November 3, 2018

By  Inge Schuurmans

Voor veel hsp geldt dat wanneer ze hun creativiteit de vrije baan geven, ze regelmatig nieuwe ideeën krijgen. Tegelijkertijd is het voor een hsp een valkuil om teveel in het idee te blijven hangen, waardoor het niet lukt om het idee om te zetten in een daadwerkelijk gerealiseerd project. Deze 7 stappen kunnen je helpen om dit toch te realiseren.

Of het nu om een zakelijk idee gaat of om een verandering in je leven, voor beiden kun je de fasen doorlopen van idee naar concept. Hieronder vind je de uitleg van die verschillende fasen.

Om je idee te kunnen realiseren en te laten slagen zijn er een aantal dingen nodig.

Stap 1

Schrijf je eerste idee op en doe dat zo gedetailleerd mogelijk. Het vormen van een zo compleet mogelijk beeld in deze eerste fase doe je meestal nog alleen. Je kent waarschijnlijk het gevoel dat je niets liever wilt dan je idee met de rest van de wereld delen. Toch is zo’n idee in de eerste fase nog heel pril en kwetsbaar. Het is goed om het eerst wat meer te onderzoeken en deels al handen en voeten te geven Op die manier kan je idee rijpen als het ware, voordat je het deelt met anderen.

Stap 2

Onderzoek vervolgens wie je kunt helpen met je idee en maak een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van je “ideale klant”. Wie is hij of zij? Hoe leidt deze persoon zijn leven? Kruip in de huid van diegene om zo te ontdekken welke details je je idee moet meegeven om aansprekend te zijn voor die klant.
Of wanneer het om een persoonlijk doel gaat, omschrijf dan zo helder mogelijk wat je bereikt als je je doel haalt.

Stap 3

Wanneer je alle details bepaald hebt, ga je daarin prioriteit aanbrengen. Wat is het belangrijkst voor je klant of einddoel? Hoe zorg je dat je aan het einde van de rit ook werkelijk daar uitkomt waar je wilt komen?

Stap 4

Diep dat beeld vervolgens nog verder uit door te zoeken naar welk probleem jij oplost met dat wat je gaat doen en formuleer jouw oplossing voor dit probleem. Bedenk je daarbij dat mensen vooral op zoek zijn naar een oplossing en niet naar een vertaling van hun probleem. De oplossing helder verwoorden op een manier die mensen aanspreekt heeft een sleutelfunctie voor het slagen van je project Om het te laten aanspreken heb je bij de vorige stap de prioriteiten bepaald.

Stap 5

Wanneer je deze “op papier fase” doorlopen hebt is het tijd om over te gaan tot de daadwerkelijke acties. Het is nu tijd om datgene wat je hebt bedacht ook echt te gaan doen, zodat je kunt kijken of het werkt.

Hiervoor maak je eerst een model of prototype, of je zorgt dat je datgene wat je wilt op de een of andere manier kunt uitproberen. Zo kun je testen of je gestelde doel je ook daadwerkelijk gaat brengen wat je verlangt, ofwel voor jezelf, ofwel voor een klant. Gaandeweg zul je daarbij dingen tegen komen die nog om verbetering vragen.

Stap 6

Nadat je je eerste prototype hebt gemaakt, kun je gaan kijken wat er nodig is om het daadwerkelijk te gaan toepassen.

Onderzoek hiervoor of je andere mensen wilt betrekken om te kunnen slagen bij de uitwerking en de werking van je idee. Zorg dat je een zo helder mogelijk beeld krijgt van het geheel zodat je een overzicht hebt van het proces “van ontwerptafel tot consument” of “van droom tot werkelijkheid”. En ga vervolgens na welke kenmerken deze mensen moeten hebben om je te kunnen helpen bij het laten slagen van je plan.

Stap 7

Tot slot is er na de conceptfase nog de fase waarin je gaat kijken naar wat wel werkt en wat niet en naar hoe alles werkt en of het nog beter kan. Deze verbeteringsfase is de laatste fase van idee naar concept, maar wel een heel belangrijke. Het is ook een fase die nooit stopt, want er is altijd wel iets te verbeteren.

Inge Schuurmans


Jarenlang worstelde ik met mijn hoogsensitiviteit. Dat veranderde toen ik leerde hoe mijn zenuwstelsel werkt en ik ermee leerde samenwerken.


Het is mijn wens dat alle hoogsensitieve mensen goed met hun gevoeligheid leren omgaan, zodat deze eigenschap ze niet langer belemmert en ze hem juist in hun voordeel kunnen gebruiken.


Daar help ik graag bij.


Inge Schuurmans

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

gratis test

Welk HSP-type
ben jij?

Er zijn 5 verschillende hsp typen.
Elk type reageert op zijn eigen manier op prikkels.
Hoe reageer jij?

>